Toiminta-ajatus

Perhekotimme toiminta-ajatuksena on huolehtia siitä, että meille sijoitetut lapset ja nuoret saavat hoidon ja huolenpidon lisäksi heidän kasvuaan tukevat ihmissuhteet.

Lapset opettelevat ottamaan vastuuta itsestään ja tekemisistään ikä- ja kypsyystasonsa mukaisesti. Hyviä tapoja opetellaan ja noudatetaan jokapäiväisessä elämässä niin kodissa kuin sen ulkopuolellakin.

Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen ja omiin ajatuksiin. Ihmisen psyykkistä ja fyysistä koskemattomuutta sekä itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava.

Perusturvaan kuuluvat tärkeänä osana rakkaus ja ihmissuhteet. Lapsella on oikeus läheisyyteen, kiintymykseen ja jatkuvuuteen ihmissuhteissaan.

Meistä sanottua

Kotikumpare on tarjonnut ammatillista perhehoitoa vuodesta 2002 alkaen ja perhekotimme imago on muodostunut näiden vuosien saatossa. Yhteistyöverkostoissa yrityskuvaamme on luonnehdittu sanoilla ammattitaitoinen, laadukas, luotettava, joustava, yhteistyökykyinen ja rohkeasti haasteisiin vastaava, lapseen sitoutuva toimiva perheyhteisö.